Pasja i profesjonalizm

ul. Wojciechowska 7J, 20-704 Lublin
tel. 81 311 50 20 lub kom. 609 699 345

Do pobrania

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Turystyczne TAIRON Turnusy Michał Podlaszewski z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 7J, 20-704 Lublin.
Przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych, naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora lub innych celach zgodnie z wyrażoną zgodą, jeśli zgoda taka została wyrażona i stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.
Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji określonych celów. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w celu realizacji umowy podmiotom przetwarzającym - firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług księgowych, IT, firmom ubezpieczeniowym, poradniom terapeutycznym i terapeutom prowadzącym zajęcia na turnusie.
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli to właśnie zgoda stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Jeżeli posiadane dane przetwarzane są na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, dochodzenia roszczeń), mimo wycofania zgody mogą być dalej przetwarzane na innej podstawie prawnej.